با حکم خامنه ای ولایتی جانشین رفسنجانی شد

70

خامنه‌ای در حکمی ولایتی را به جانشینی هاشمی در ریاست هیأت موسس دانشگاه آزاد برگزید. علی خامنه‌ای روز جمعه ۱بهمن ۹۵، طی حکمی علی اکبر ولایتی را به جانشینی هاشمی رفسنجانی در ریاست هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در حکم صادره از سوی خامنه‌ای آمده است: «با عنایت به فقدان رئیس هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه و سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رئیس هیأت مؤسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسئولیت، علی اکبر ولایتی از اعضای آن هیأت را به‌عنوان رئیس هیأت مؤسس منصوب می‌کنم.

از حکم خامنه‌ای مشخص است که تعیین رئیس هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی توسط خامنه ای، در قانون درج نشده است. علی اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای در امور سیاست خارجی است و از نزدیکان او به شمار می‌آید.