اخطارهای ایمنی ظرف چندین سال به مدیریت و  مالکین پاساژ پلاسکو + اسناد

65

با عنایت به مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن مبنی بر تکلیف شهرداری برای ایمنی مشاغل و صنوف برابر اعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مبنی بر خطرناک بودن محل مزبور بدینوسیله به شما ابلاغ میشود در جهت رفت نواقص ایمنی مشهود به محض رویت این ابلاغیه با در دست داشتن مدارک …….

سال ۱۳۷۰

با توجه به اعلام سازمان آتش نشانی و

خدمات ایمنی مبنی بر خطرناک بودن محل در جهت کاهش نا ایمنی مشهود مقتضی است در اسرع وقت با در داشتن سند مالکیت و آ]رین برگ عوارض نوسازی شهرداری و پروسه اشتغال به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی واقع در میدان حسن آباد ایستگاه یک – واحد پیشگیری و حفاظت از حریق مراجعه و برابر دستورالعمل ایمنی نسبت به ایمن سازی واحد خود و اخذ تاییدیه اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم پیگیری مسولیت عواقب هر گونه خطرات احتمالی متوجه شخص میباشد

نوزده بهمن ۹۲