حکم به دوبار اعدام دوبار حبس ابد قطع انگشتان دست و ۵۹۴ ضربه شلاق

72

در یزد در یک حکم ضدانسانی، دو برادر را به دو بار اعدام، دو بار حبس ابد، ۵۹۴ ضربه شلاق و قطع انگشتان محکوم کرده اند.

علی محمد شهیدی فر رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یک یزد با تأیید این حکم به دفاع از آن پرداخت و گفت ”پس از تأیید دیوانعالی کشور حکم قصاص در ملأعام اجرا خواهد شد“.