شایعه مرگ رفسنجانی روز به روز بیشتر قوت میگیرد و اینکه روز اول مهدی هاشمی گفته بود که پدرم را کشتند، بیشتر به واقعیت نزدیک میشود پس از اینکه صفحه آخر طی سوالی مطرح کرد که آیا او کشته شده یا اینکه خود به خود مرده است مهدی خزعلی پاسخ ریزتری از زبان پزشکانی که در بیمارستان جسد او را معاینه کرده اند سخن به میان آورده است مهدی خزعلی میگوید که رفسنجانی به علت خفه شدن در آب  مرده است.

برای دستیابی به اخبار بدون سانسور به کانال ما مراجعه کنید

telegram.me/Iran_news_ajancy