نجات یافتن ۳۷ سوری از محاصره طغیان آب رودخانه

47

آژانس ايران خبر :۹۵/۱۰/۱۳

نیروهای ترکیه‌یی ۳۷ سوری را که در اثر طغیان رودخانه در شهرستان طرسوس در استان مرسین ترکیه در محاصره آب قرار گرفته بودند، نجات دادند.

این افراد که در پی طغیان رودخانه روستای چای بویو و مسدود شدن راهها در محاصره آب و غرق شدن بودند، پس از نجات توسط نیروهای ترکیه‌یی به ورزشگاه شهر طرسوس منتقل شدند.

https://telegram.me/Iran_news_ajancy