ایران انفجار مهیب کارخانه تینرسازی شهریار

63

یک کارگاه تولید تینر در روستایی در شهریار همراه با صدای مهیب بوده منفجر شده است . یکی از اهالی میگفت شدت انفجار به حدی بود که شیشه های منازل به لرزه افتاده و مردم را وحشت زده از خانه بیرون کشیده است.

فرماندار شهریار با تأیید خبر انفجار یک کارگاه در شهریار و ایجاد صدای مهیب ناشی از آن تاکید کرد: این انفجار تلفات جانی نداشته است.

ناجی گفت: یک کارگاه تولید تینر در روستایی در شهریار همراه با صدای مهیب بوده است

وی افزود: این حادثه تلفات جانی نداشته و برای مشخص شدن علت حادثه مشغول بررسی دقیق هستیم

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy