آرمان: در هیچ جای زمین مثل ایران زمین خورده نمی‌شود

32

روزنامه حکومتی آرمان ۹آذر۹۵ در مطلبی تحت عنوان ”طمع زمین‌خوار‌ها برای بی‌سند‌ها “به بی‌نظیر بودن عمل زمین خواری در تمامی دنیا، اعتراف کرد.

این روزنامه ابتدا نوشت: «زمین‌خواری به پدیده‌یی نام آشنا در یک دهه اخیر تبدیل شده است؛ پدیده‌یی زشت و شنیع که در این سال‌ها عده‌یی را یک شبه مولتی‌میلیاردر کرده و در این بین منابع طبیعی به غارت رفته است.» 

سپس افزوده است: «زمین‌خواری در دهه گذشته به یکی از فعالیت‌های پولساز در ایران تبدیل شده است. بدون شک در آشفته‌بازار اقتصاد ایران این عمل غیراخلاقی و نامشروع بعضاً از سوی بعضی از دستگاهها هم صورت می‌گیرد

سپس اضافه کرده که به‌دلیل سیستماتیک بودن این چپاولگریها، این وضعیت «برای مردم ایران جای تعجب ندارد. وقتی فساد در تمام منافذ اقتصاد رخنه کند و بدتر آن که به‌صورت کاملاً عریان برای همه قابل رویت باشد، به عناوین مختلف بیرون می‌زند.» 

آرمان در ادامه به مناسبات فاسد اقتصادی در این رابطه اشاره میکند: «زمین‌خواری یکی از عناوینی است که به‌دنبال آن عده‌یی اندک پول‌های هنگفت به جیب زده و حتی منابع طبیعی را تصرف کرده‌اند؛ … وجه دیگر آن این‌طور است که زمین به نام فرد یا در اختیار دولت است، اما با مناسباتی نامعلوم یا معلوم به فردی می‌رسد!» 

و بعد نتیجه می‌گیرد که «شاید زمین‌خواری در ایران بسیار مضحک و مسخره باشد، چرا که در هیچ جای این کره خاکی چنین عملی به اندازه ایران یافت نمی‌شود… . در نتیجه باید گفت هوای اقتصاد ایران آلوده است و وقتی هوا آلوده باشد هیچ چیز مشخص نیست. معلوم نیست چه کسانی چه فعالیتهایی انجام می‌دهند و چه مبالغی به دست می‌آورند».

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy