نامه شهرداری باعث نابودی زندگی و خودسوزی خانوادگی شد

36
پدر ۴۵ ساله‌ای که در برابر ساختمان شهرداری تهران و هنگام خروج شهردار در اعتراض خود را به آتش کشید، درگذشت.
خودسوزی خانوادگی

صبح روز ۱۳ شهریور مردی در مقابل شورای شهر تهران در مقابل شهردار به همراه دو فرزندش اقدام به خودسوزی کرد.

اگرچه حضور مردم در صحنه باعث نجات جان هر دو فرزند شد ولی خود این مرد با وضعیت وخیم در بیمارستان بستری است برادرش میگوید:‌

او چندین سال درگیر ملک تجاری‌اش بود. برادرم یک ملک ویلایی داشت. سال ٨٠ بود که این ملک را خرید. ٢٠ متر ملک برادرم تجاری بود که همان زمان آن را به یک سوپر مارکت تبدیل کرد.

ولی از همان سال‌ها برادرم قصد داشت متراژ تجاری ملکش را افزایش دهد.

از همان زمان تا الان درگیر این ماجرا بود تا اینکه یک روز پیش از خودسوزی، نامه‌ای از شهرداری آمد و از برادرم درخواست شده بود که ملکش را تخلیه کند.

این ملک سه مالک داشت.

تمام مالک‌ها رضایت داشتند به تغییر کاربری ملک مسکونی؛ برادرم از همه آنها رضایتنامه گرفته بود تا ٤٨ متر مسکونی را به تجاری تبدیل کند. همان زمان کارهایش را هم انجام داد و ٤٠ میلیون تومان پول هم هزینه کرد.

اما چند وقت پیش مشخص شد که یکی از مالکان فوت کرده و وارث جدید وکالتنامه را باطل کرد. همین باعث شد که شهرداری نامه تخلیه ملک را برای برادرم بفرستد.

او در جریان این موضوع علاوه بر ٤٠ میلیون تومانی که آن سال‌ها پول زیادی بود، چند وقت پیش هم ٥٠٠ میلیون تومان پول به شهرداری واریز کرد.

برادرم در این ١٧ سال برای تغییر کاربری ٤٨ متر از ملک مسکونی‌اش تلاش زیادی کرده بود.

پول زیادی پرداخته بود. او برای جور کردن این ٥٠٠ میلیون تومان تمام سرمایه‌اش را داده بود. حتی طلاها و خودرو و هرچه داشت را هم فروخت و این پول را واریز کرد. اما با نامه شهرداری زندگیش را نابوده شده دید و اقدام به خودسوزی کرد.

برادرم ١٧ سال تلاش کرد و کلی هم هزینه انجام داد.

 تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy