فعالیت‌های کثیف اتاق‌های امنیتی؛ اعتراف‌گیری از کودک کار!

69

پس از اینکه ویدیویی از یک کودک کار افغان در شبکه های اجتماعی منتشر شد و موجی از انتقادات نسبت به شهرداری برانگیخت اتاق فکر سایبری به کار افتاد!

نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و قادرهای شهرداری کودک کاری که روز قبل گوشش را بریده بودند یافتند و با تهدید او و خانواده‌اش مجبورشان به اعتراف بر علیه خود کردند.

شیوه ای که جمهوری اسلامی بشدت در آن تبحر دارد با همین شیوه بود که درویش ثلاث را وادار به اعتراف اجباری علیه خود کرد و سپس او را کشت. البته اعتراف گیری از یک کودک کار که کار سختی برای کارکشته های شکنجه نیست.

این کودک کار که دیروز گفته بود مأموران شهرداری با تیغ گوشش را بریده‌اند امروز می گفت «گوشم به باربند اتومبیل خورده!!»

این فیلم اولین حرفهای کودک کار است که میگوید گوشش توسط ماموران شهرداری منطقه دو با تیغی که سر را اصلاح میکنند بریده شده است.

پس از انتشار ویدیو تلاشها برای یافتن او شروع شد از خبرنگاران تا کارکنان شهرداری از فعالان حقوق کودک تا پیمانکاران پسماند از خانواده این پسر بینوا تا .. بهر حال این چیزی نبود که برای حکومت قابل تحمل باشد حکومتی که در زندانها با تخت قیامت و هزار مصیبت دیگر از زندانیان اعتراف به کارهای نکرده میگیرد و سپس اعدامشان میکند برایش اعتراف گیری از یک کودک بینوای افغان کار سختی نیست  و حالا  او روایت متفاوتی از زخمش گفت روایتی از تصادف و ترس و تهدید و صحنه را درست بر عکس چیزی که روز گذشته گفته بود ترسیم کرد.

– ماشین ترمز کشید گوشم خورد به باربند و خونی شد

– میگفت اصلا بخیه نخورده پماد داده اند.

– ترسش از حکومت را وارونه جلوه میدهد و آدرس کمک کننده ها را میدهد و میگوید: همین جا ایستاده بودم دو تایی آمدند یکی این طرف ایستاد و یکی اینطرف و و گفتند بگو شهرداری کرده من از این دو تا ترسیدم گفتن میزنیم عمویش کمک میکند!

بگو شهرداری گوشت رو تیغ زد چیکار کرد چیکار کرده چیکار کرده!

عمویش میگوید که دیشب هم از افغانستان و مشهد اقوام ما زند زدند گریه میکردند !

در این گفتگو مشخص میشود که این کودک کار ۱۳ساله افغانی است که خرج پدرش را که معلول است در میآورد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy