جزئیات خودسوزی خانوادگی مردی مقابل چشمان شهردار تهران

82
پدر ۴۵ ساله‌ای که در برابر ساختمان شهرداری تهران و هنگام خروج شهردار در اعتراض خود را به آتش کشید، درگذشت.
خودسوزی خانوادگی

صبح امروز ۱۳شهریور ۹۷ خودسوزی خانوادگی با اقدام مرد جوانی به همراه  فرزندانش در مقابل چشمان شهردار تهران  صورت گرفت. خوشبختانه مردم توانستند فرزندان این مرد بی نوا را نجات بدهند.

یکی از شاهدان صحنه میگویند او به همراه همکارش و دو فرزندش مقابل شهرداری خود را به آتش کشید وقتی کبریت را کشید که شهردار بی عاطفه و تهی از انسانیت وی از شورای شهر خارج میشد و در حال عبور بود،  با دیدن سوختن او مکثی کرد و سپس سوار ماشینش شد و رفت.

این مرد نگونبخت پیش از آتش زدن خود خیابان را بسته و فریاد می‌کشید، بدون توجه به فریادهای مردم و پلیس خود را آتش زد. ما ته ته ته جهنم زندگی میکنیم.

شهردار او را دید مکث کوتاهی کرد سوار ماشینش شد و رفت.

این مرد مغازه‌ای کە تنها منبع درآمد خانواده‌اش در منطقه ۲ تهران بود، را از دست داده بود. ماموارن زورگیر شهرداری به زور مغازه او را پلمپ کرده بودند او فقط درخواست رسیدگی به مشکلش را داشت وقتی که بی توجهی شهردار را دید خود و خانواده‌اش را به آتش کشید

خوشبختانه با مداخله مردم آنها جان سالم به در بردند.

همچنین بر اساس اظهارات شهروندان دقیقا همزمان با خروج شهردار تهران از شورای شهر این اتفاق افتاده است و شهردار پس از مکثی کوتاه صحنه را ترک کرده است.

کثافت و رذالت و بی شرافتی تمام مهره های این حکومت را فرا گرفته!

خودسوزی اعتراضی شیوه‌ای است که مردم ایران برای اعتراضات خود در نهایت درماندگی انتخاب میکنند. خودسوزی خانوادگی نهایت بی پناهی و بی کسی آنهایی است که پس از خود سرنوشت بدتری را در رابطه با خانواده نگونبخت خود حدس میزنند.

آمار خودسوزی اعتراضی در ایران تحت ستم آخوندها بالاترین آمار در سطح دنیاست.

فیلم این فاجعه در کانال تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy