داستان جالب فیلهایی که فقط با یک طناب بسته شده بودند

60
داستان جالب فیلی که فقط با یک طناب بسته شده بود
داستان جالب فیلی که فقط با یک طناب بسته شده بود

 

مردی از کنار فیلها رد می شد ناگهان ایستاد و تعجب کرد از این که این حیوانات عظیم الجثه فقط با یک طناب که به پای اونها بسته شده نگه داشته می شن نه زنجیری نه قفسی و مشخص بود که فیلها هر موقع که می خواستن می تونستن بند رو پاره کنن ولی به دلایلی اینکار رو نمی کردن.

اون یک تربیت کننده حیوانات در نزدیکی دید و پرسید که چرا این حیوانات فقط اونجا ایستادن و تلاشی برای فرار نمی کنن. مربی گفت : خب وقتی اونها خیلی بچه و کوچک هستن ما از طنابی مثل همین برای بستن شون استفاده می کنیم و تو اون سن همون برای بستن شون کافیه. وقتی اونها بزرگ می شن به این باور می رسن که نمی تونن فرار کنن. اونها فکر می کنن که اون طناب هنوز میتونه اونها رو نگه داره بنابراین هیچ وقت سعی نمی کنن که فرار کنن.

مرد شگفت زده شد. این حیوانات هر لحظه می تونن بندهاشون رو پاره کنن ولی چون معتقدن که نمی تونن همونجا می مونن. چند نفر از ما مثل فیلها بر این عقیده هستیم که نمی توانیم کاری کنیم فقط به این دلیل که قبلا شکست خوردیم؟

نکته اخلاقی:

شکست خوردن بخشی از یادگیری هست. در زندگی هیچ وقت نباید دست از تلاش برداشت .

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy