نشت ۵ تن مواد شیمیایی به بیرون کارخانه و بیهوشی ۱۱تن از کارگران 

24
نشت 5 تن مواد شیمیایی به بیرون کارخانه و بیهوشی 11تن از کارگران

روز گذشته ۲۱تیر۹۷ با نشت مواد شیمیایی گاز نیترات از فاضلاب خیابان حکمت ششم واقع در شهر صنعتی البرز واقع در استان قزوین چند کارگر بیهوش شدند. مصدومان در بیمارستان دکتر رحیمیان بستری شدند.

فرماندار البرز در رابطه با حادثه خروج گاز نیترات از فاضلاب شهرصنعتی البرز گفت:

این حادثه به علت نشت اسید نیتریک یک کارگاه شخصی در انتهای خیابان حکمت ششم شهرصنعتی البرز رخ داده است. نیترات وارد سیستم فاضلاب شهرصنعتی شده است، زمانی که اسید نیتریک با مایعات مخلوط می شود تولید گاز می کند.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین: ۵ تن مواد شیمیایی از یک شرکت مواد نیترات در شهر صنعتی البرز به بیرون نشت کرد. این حادثه ۱۱ مصدوم داشته است که به بیمارستان منتقل شدند.

برای جلوگیری از نشر بیشتر گاز در حال حاضر نیز با آهک پاشی وضعیت را تحت کنترل قرار دادند.

شرکت مزبور (کاشی الوند۲) صرفا جهت احتیاط برای چند ساعت کوتاه تخلیه شده است.

با اینکه خبر توسط فرماندار خیلی ساده جلوه داده میشود فیلم دریافتی روان شدن میزان زیادی از مواد شیمیایی را در شهر نشانگر است. کوچک جلوه دادن خبرها از دروغگویی های رایج مسولین جمهوری اسلامی است چنانچه فرماندار در گزارش اولیه وجود مصدومین را منکر شده بود.

به دلیل عدم کنترل و نبود امکانات ایمنی و سهل انگاری جان کارگران همواره در خطر است و روزی نیست که چندین حادثه کارگری برای کارگران محروم بوجود نیاید.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy