داستان جالب پدرسوخته و پدرت رو درميارم با روى كار آمدن سلسله صفوى

107
داستان جالب پدرسوخته و پدرت رو درميارم با روى كار آمدن سلسله صفوى
داستان جالب پدرسوخته و پدرت رو درميارم با روى كار آمدن سلسله صفوى

پدرسوخته” و “پدرت رو درميارم” از كجا آمده؟ با روى كار آمدن سلسله صفوى؛ شاه اسماعيل مذهب شيعه را بعنوان مذهب رسمى ايران اعلام كرد و به كشتار و قلع و قمع اهل سنت پرداخت و جمعيت كثيرى را با زور شمشير شيعه نمود تا جايى كه اهل سنت همگى به مرزهاى ايران گريختند.

ادوارد براون محقق و شرق شناس انگلیسی در کتاب «تاریخ ادبیات ایران از عهد صفویه تا زمان حاضر» (ص ۶۵) درباره وی می نویسد: « گمان ندارم که از عهد نرون تا کنون چنین ظالمی به وجود آمده باشد».

یکی از تنبیه های شاه اسماعیل آن بود که دستور می داد پدر مخالفان سنی خود را اگر مرده بود (به جرم ستمی که بر شیعیان روا داشته است) از گور درآورده و در مقابل او آتش بزنند و سپس محکوم «پدر سوخته » را به طرز فجیعی می کشت.

از آن تاریخ عبارات «پدرت را در می آورم» (یعنی پدرت را از گور در می آورم و می سوزانم) و «پدر سوخته»(یعنی مجرم و بد سابقه ای که پدرش را از گور در آورده و سوزانده اند) در مقام تهدید و دشنام به عنوان اصطلاح بر زبان مردم جاری شده است. در کتاب “سیاست و اقتصاد عصر صفوی” نوشته دکتر باستانی پاریزی بدين موضوع اشاره شده است.

احتمالا اذیت و آزار سازمان‌یافته و حکومتی نسبت به مردم اهل سنت و بی‌مهری به این هموطنان از نزدیکی فکری جمهوری اسلامی به شاه اسماعیل نشات میگیرد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy