آتش سوزی انبار پارچه خیابان مولوی راسته صرافهای بازار تهران

35
آتش سوزی انبار پارچه خیابان مولوی راسته صرافهای بازار تهران

 ساعت ۴:۵۵ صبح امروز یک انبار پارچه در خیابان مولوی راسته صرافها به وقوع پیوست و کل پارچه‌های موجود در این آتش سوزی مهیب سوخت.

آتش نشانی اعلام کرد هنگام مهار آتش سوزی در محل مشاهده شد که یک ساختمان سه طبقه قدیمی که یک طبقه آن زیرزمین بود و در طبقات مختلف آن که هر کدام حدود ۳۵۰متر وسعت داشتند پارچه، در حجم بسیار زیاد نگه‌داری می‌شود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به اینکه آتش سوزی در زیرزمین و طبقه همکف را در بر گرفته بود افزود:

وقتی آتش‌نشانان به محل رسیدند،‌ آتش‌در حال سرایت به طبقه بالا و ساختمان‌های مجاور بود و با توجه به اینکه توپ‌های پارچه در حجم بسیار زیاد و به صورت ناایمن حتی در حیاط و بالکن ساختمان انبار شده بود،‌ خاموش کردن آتش سوزی و  عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی در ساعت ۷:۰۵ عملیات به پایان رسید.

وی اضافه کرد در بخش‌های مرکزی شهر و خصوصا حوالی بازار تهران ساختمان‌های زیادی وجود دارند که به انبار و کارگاه تبدیل شده‌اند.

هنوز ازعلت این آتش سوزی اطلاعی در دست نیست.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy