کشف بهشت وصف ناشدنی با عدد کوانتومی نوشته ولفگانگ پاولی

97
کشف بهشت وصف ناشدنی با عدد کوانتومی نوشته ولفگانگ پاولی

ولفگانگ پاولی برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ۱۹۴۵ که با عدد کوانتومی و کشف قانون جدیدش به نام   “اصل انحصاری پاولی”، معروف است.

پاولی در این قانون،‌ که مورد تشویق آلبرت انیشتین هم قرار گرفت، می گوید: هر چیزی در جهان، ارتعاش مخصوص به خود را دارد. همه الکترون‌ها دارای سه ویژگی هستند؛ به نام‌های : سطح انرژی، چرخش، مدار

بر اساس این سه ویژگی، فیزیکدان‌ها عدد کوانتوامی هر الکترون را محاسبه می کنند و به‌دست می آورند.

پاولی می گوید: هیچ دو الکترونی در جهان هستی دارای عدد کوانتوامی یکسانی نیست.

او مثالی می زند: سیبی را بر می داریم و از میان میلیاردها الکترونی که درون آن است، فقط یکی را انتخاب می کنیم.

فرض کنید نام آن الکترون را بگذاریم «اریك»….عدد کوانتوامی اریک عددی بسیار بسیار طولانی است، اما برای این که کارمان را اینجا ساده کنیم، فرض کنید آن عدد بزرگ ۲۳ باشد.

پاولی ثابت کرد در هیچ کجای جهان هستی، حتی در ستاره‌یی در کهکشان، نه تنها هیچ سیب دیگری، بلکه هیچ شیء دیگری پیدا نمی کنید که الکترونش دارای عدد کوانتوامی ۲۳ باشد.

حال اگر دستمالی برداریم و سیب را برق بیندازیم، از اصطکاک ایجاد شده انرژی حاصل می شود و این انرژی عدد کوانتوامی اریک را ارتقا می‌دهد و به مثلاً ۲۶ می رساند.

درست در همان لحظه تنها الکترونی که در جهان هستی با عدد کوانتوامی ۲۶ بوده، دستخوش تغییر می شود.

جهان ما برای حفظ توازن خود ، لحظه به لحظه آرایش خود را تغییر می دهد. پاولی با اثبات این موضوع جایزه نوبل فیزیک گرفت و گفت:

اگر هر الکترونی دارای ارتعاش منحصر به فرد خود باشد، پس هر شیی در جهان واجد ارتعاش مخصوص به خود است.

نتیجه گیری :

وقتی یک سیب با یک اصطکاک کوچک ، تغییر پیدا می کند ، بنابراین وقتی که من فرزندم را در آغوش می گیرم و می‌بوسم…

یا وقتی که دوستم را می بخشم…

یا وقتی که به همسایه‌ام ناسزا می‌گویم …

و یا وقتی که دست خودم را خارش می‌دهم….

در واقع دارم دستور زنجیره‌ی از تغییرات را به جهان هستی می‌دهم.

هر اندیشه‌یی که از ذهن ما می گذرد ، الکترون‌هایی را در گستره جهان هستی به ارتعاش در می آورد و دستخوش تغییر می‌کند.

اندیشه فقط بر ماده تاثیر نمی گذارد، بلکه اندیشه خود ماده است.

غم و غصه مرا غمگین می‌کند و این بزرگ‌ترین اشتباهی است که در من اتفاق می‌افتد.

غم و اندوه باید مرا هشیارتر کند؛ چون وقتی زخمی می‌شویم، آگاه‌تر می‌شویم. اندوه نباید بیچارگی را بیشتر کند.

بنابراین رنج را تحمل نکنید، بلکه آن را دریابید…چون رنج کشیدن فرصتی است برای هوشیارتر شدن.

فلاسفه معتقدند همه چیز در جهان هستی به هم مرتبط است.

در گستره ی کیهان هیچ اتفاقی بی‌دلیل و بی‌حکمت نیست. قوانین را بشناسیم و بر اساس قانون عمل کنیم.

پ ن: با دیدن فلسفی جهان هستی از هر روز تجربه بگیریم و روز نوینی را هر روز برای خود بسازیم.

هرگز فکر نکنیم که جهان بزرگ و ما خردیم و تاثیر ناچیزی بر جهان داریم خیر هر کس در جهان بی نظیر است.

هر انسان گوهری یک دانه در عالم هستی است. قدر و ارزش این گوهر را بدانیم تا بتوانیم روزگارمان را تغییر دهیم.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy