جان رضا ریحانی و خالد خسرجی دو کارگر مفقود صنایع فولاد در خطر!

44
امروز ۱۴ تیر ۹۷ پدر رضا ریحانی اطلاع داد که وضعیت رضا ریحانی و خالد خسرجی ۲ کارگر ۱۷ و ۱۸ ساله که در اعتراضات کارگران فولاد ملی اهواز در روز ۲۱ خرداد دستگیر شدەاند، هنوز نامعلوم است. دو هفته پیش کارگران نیشکر هفت تپه و شرکت ملی حفاری اهواز پس از آن که ۲ ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند، در مقابل استانداری در اهواز تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
ولی نیروهای انتظامی بدون در نظر گرفتن شرایط وخیم کارگران، اقدام به سرکوب آنها کردند.
مسئولان اطلاعات اهواز حتی اجازە ندادەاند بستگان این دو جوان کارگر با فرزندانشان ملاقات کنند.
پدر رضا ریحانی از وضعیت بد خود و خانوادەاش می گرید و خواهان آزادی فرزند جوان خود شدە است.
کارگران دو هفته پیش در یک تجمع مسالمت آمیز به خاطر عدم دریافت حقوق ماه‌ها به تعویق افتاده تجمع اعتراضی تشکیل دادند پس از  این تجمع با ورود نیروی انتظامی و پرتاب گاز اشک آور دو پسر جوان تظاهرکننده گم شده اند و تاکنون با وجود پیگیریهای متعدد از آنها خبری نیست.
پدر رضا ریحانی میگوید: که در اعتراض کارگران صنایع فولاد دستگیر شده است مفقود است و هیچ اثری از او نیست.
در یک فایل صوتی میگوید که پسرش پس از اعتراض آن روز گم شده هستند و هیچ اطلاعی از آنها نیست هم او و هم دوستش هر دو نفر در مقابل استانداری پس از حمله نیروی انتظامی مفقود شده اند.
تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy