صبح امروز سه شنبه ۱۲تیر۹۷ غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین در شهرهای تهران و رشت تجمع اعتراضی تشکیل دادند.

غارت شدگان تهرانی محل تجمع را در مقابل مجلس انتخاب کرده بودند و غارت شدگان رشتی در مقابل این موسسه غارتگر تجمع خود را برگزار کردند.

روز سه شنبه ۱۲ تیر ۹۷ غارت شدگان موسسه کاسپین در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها از جمله شعار می دادند:

پول های ما امانته کار شما خیانته

هیهات مناالذله

تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین رشت 

روز سه شنبه ۱۲ تیر ۹۷ غارت شدگان موسسه کاسپین در اعتراض به غارت اموالشان دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها شعار می دادند:

سوریه را رها کن فکری به حال ما کن

دست های  پشت پرده با پول ما چه کرده

یکی از زنان خشمگین در این تجمع به مامور نیروی انتظامی گفت «تو از دزد داری حفاظت می کنی ….».

روی دستنوشته یکی از معترضین نوشته شده بود:

گرفتن حقمون را منع کردند و ما را تهدید به زندان کردند.

در کشور شیعه عدل علی (ع) دزدخت آزادند غارت شدگان تهدید به بازداشت و زندانی و دادگاهی میشوند این است عدالت علی (ع)

اغلب غارت شدگان بانوان معترض بودند که از غارت اموالشان بسیار خشمگین هستند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy