سرپیچی ماموران از شکنجه وحشیانه زندانی سیاسی سهیل عربی در بیمارستان

71
سرپیچی ماموران از شکنجه وحشیانه زندانی سیاسی سهیل عربی در بیمارستان

روز سه شنبه ۱۲تیرماه فعالین حقوق بشر با طوفان تویتری در حمایت از سهیل عربی فراخوان دادند. زندانی سیاسی سهیل عربی زیر شکنجه های وحشیانه در محوطه بیمارستان بیهوش شده و همچنان مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام ٬هفته گذشته به دستور حاج مرادی رئیس زندان تهران بزرگ زندانی سیاسی سهیل عربی برای بازجویی به زندان اوین٬ بند ۲ الف سپاه منتقل شد.

در حین بازجویی؛ با ضرب و شتم و شکنجه؛ بینی سهیل را شکستند به طوری که هنوز هم بینی سهیل سیاه و زیر چشمان این زندانی سیاه و کبود است.

پس از آن براثر شکنجه های وارده٬ وی را به بیمارستان خمینی برده و سپس به زندان تهران بزرگ بازگرداندند.

همچنین روز دوشنبه ۱۱ خرداد نیز در حالی که قرار بود سهیل عربی را برای عمل جراحی به بیمارستان ببرند و اجازه پوشیدن لباس خودش را داشته اما در شعبه زندان او را کتک زده و به زور و با ضرب و شتم لباس زندان به او پوشانده و به بیمارستان خمینی بردند.

در محوطه بیمارستان در حالی که سهیل از شدت شکنجه و ضرب و شتم از حال رفته و به روی زمین افتاده بود؛ یکی از مأموران جلاد بنام تاجیک؛ به بهانه اینکه او خود را به غش کردن زده دستور ضرب و شتم وی را در همان حالت می دهد که سربازان از این کار خودداری می کنند.

مصرانه از مجامع بین المللی و حقوق بشری درخواست میشود که جلوی وحشیگریهای حکومت آخوندی را با محکومیت این جنایتها در  زندانها بگیرند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy