فیزیکدان بزرگ، استفان هاوکینگ قبل از مرگش یک قطعه ی بی نظیر از خودش برای ما بر جای گذاشت

52
فیزیکدان بزرگ، استفان هاوکینگ قبل از مرگش یک قطعه ی بی نظیر از خودش برای ما بر جای گذاشت
فیزیکدان بزرگ، استفان هاوکینگ قبل از مرگش یک قطعه ی بی نظیر از خودش برای ما بر جای گذاشت

فیزیکدان بزرگ، استفان هاوکینگ قبل از مرگش یک قطعه ی بی نظیر از خودش برای ما بر جای گذاشت: آخرین مقاله ی وی که در مورد جزئیات آخرین نظریه اش درخصوص منشا هستی است و در این راه توماس هرتاگ از دانشگاه کاتولیک لون هم به او کمک کرده است.

طبق مقاله ی که امروز در دوم ماه مه ساری جاری میلادی Journal of High Energy Physics منتشر شد، جهان هستی نسبت به نظریه های چندجهانی کنونی متفاوت است.

مقاله براساس مفهومی به نام تورم ابدی است که ابتدا در سال ۱۹۷۹ معرفی و سپس در سال ۱۹۸۱ منتشر شده بود. جهان هستی بعد از مه بانگ طی دوره ای به شکل نمایی منبسط می شود؛ سپس سرعت آن کاهش می یابد و انرژی به ماده و تابش تبدیل می شود.

اما براساس نظریه ی تورم ابدی، برخی از حباب های فضا از منبسط شدن دست می کشند یا اینکه تا حد توقف کند می شوند؛ درنتیجه یک کسر کوچک از بن بست فضای ایستا به وجود می آورند. در همین حین، تورم در حباب های دیگر فضا، به خاطر اثرات کوانتومی، اصلا متوقف نمی شود؛ درنتیجه تعداد بی نهایتی جهان های متعدد به وجود می آید.

طبق این نظریه، تمامی مواردی که ما در دنیای خودمان مشاهده می کنیم، تنها در یکی از این حباب ها اتفاق می افتد (حبابی که تورم در آن متوقف شده است و اجازه ی تشکیل ستاره ها و کهکشان ها را داده است.)

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy