پرتاب کوکتل با سوزاندن بنر خامنه ای در شهرهای سنندج، مشهد، کرمانشاه، رباط کریم و اهواز + فیلم

126

 پرتاب کوکتل با سوزاندن بنر خامنه ای در شهرهای مشهد، کرمانشاه، رباط کریم و اهواز

مردم ایران امروز سه شنبه۲۲اسفند۹۶ برای بزرگداشت مراسم چهارشنبه سوری به جنگ با جلادان برخاستند. زیرا این جشن چشن آتش است واز دیرباز این سنت برای از بین بردن بدیهای و نشاندن نیکی هاست.

به همین دلیل مردم در آستانه سال نو گندم و رستنی ها را میرویانند به نشانه سبزینگی و پلیدیها را میسوزانند به نشانه نحوست و امسال در شهرهای ایران این سنت اصیل به بهترین شکل برگزا شده است

چهارشنبه سوری در کرمانشاه این جوان شجاع با آتش زدن عکسهای خمینی ریشه نظام را آتش میزند.

چهارشنبه سوری در شهر مشهد این جوان شجاع با طرح جالبی عکسهای خامنه ای و خمینی را آتش میزند.

چهارشنبه سوری در اهواز با پرتاب کوکتل به سمت بنر خامنه ای

جاده ساوه – رباط کریم خیابان طالقانی جوان شجاع با پرتاب کوکتل به سمت عکس خامنه ای و خمینی  چهارشنبه سوری را گرامی میدارد

این اقدامات در حالیست که نیروی انتظامی در شهرهای مختلف خبرهای گوناگونی از پلمپ دهها مغازه فروش مواد محترقه و پلمپ آنها خبر میدهد. اما طوری که مشخص است مردم تدارکات خود را قبل از اینها دیده بودند.

گویا بازیکنان استقلال ایران هم به هواداران خود گفته بودند که ترقه های خود را برای بازی آنان استفاده نکنند بلکه آنها را برای جشن ملی چهارشنبه سوری استفاده کنند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy