درخواست وزارت اطلاعات از جوانان بلوچ برای همکاری با جواب قاطع آنان روبرو شد

91
درخواست وزارت اطلاعات از جوانان بلوچ برای همکاری با جواب قاطع آنان روبرو شد
درخواست وزارت اطلاعات از جوانان بلوچ برای همکاری با جواب قاطع آنان روبرو شد

با آزاد شدن اختر نعمتی آخرین نفر از مجموعه جوانان چابهاری که بخاطر بلند کردن پرچم “زنده با ایران، زنده باد بلوچستان” در اعتراض به طرح تقسیم بلوچستان بازداشت شده بودند، تمام آنها را آزاد کردند.

اما امروز دوشنبه ۷ بهمن نیروهای امنیتی این جوانان چابهاری را مجددا احضار کرده و از آنها خواسته‌اند که با وزارت اطلاعات همکاری کنند اما قبول نکرده و قاطعانه پاسخ منفی داده اند.

یادآوری میشود در روز جمعه ۲۸بهمن ماه تظاهرات گسترده نماز گزاران چابهار در مخالفت با طرح تقسیم بلوچستان انجام شده بود در این تظاهرات بزرگ مردم چابهار (بلوچستان) با حضور گستره خوده مخالفت و نارضایتی خود را با تقسیم بلوچستان اعلام کرده اند.

چنین حضوری برای مردم چابهار در یک تظاهرات بعد از انقلاب بی نظیر بوده است.

در این تجمع چهار شهروند چابهاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

اسامی دستگیر شدگان:

۱-  اختر نعمتی ۳۲ ساله، فرزند یارمحمد

۲- نعیم نعمتی ۲۲ ساله فرزند یارمحمد 

۳-عمران جماعت بلوچ ۲۳ ساله فرزند حسن

۴- رشید بلوچ ۲۳ ساله فرزند محمد حسن

این جوانان چابهاری بعد از نماز جمعه با برافراشتن پلاکارد های با مضامین “زنده باد ایران، زنده باد بلوچستان” و “نه به طرح تقسیم بلوچستان” مخالفت خود با طرح احتمالی تقسیم استان و در حمایت از نمایندگان بلوچ مخالف طرح تقسیم بیان کرده بودند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy