قطع جیره زندانیان، در زندان تهرانِ بزرگ و شایعاتِ داخلِ این زندان

109
قطع جیره زندانیان، در زندان تهرانِ بزرگ و شایعاتِ داخلِ این زندان
قطع جیره زندانیان، در زندان تهرانِ بزرگ و شایعاتِ داخلِ این زندان

قطع جیره ماهانه زندانیان، در تهرانِ بزرگ و شایعاتِ داخلِ این زندان بنا به گزارشات رسیده از زندان تهران بزرگ، مدت دو ماه است که جیره غذایی خشک زندانیان قطع شده است.

این جیره شامل قند و تاید بوده است که دوماه است زندانیان دریافت نکرده اند و داخل زندان هم کسی به زندانیان پاسخگو نیست!

همچنین در این زندان از میزان کمی گوشت مرغ که در بعضی وعده های غذایی به زندانیان داده میشد هم دیگر خبری نیست و به زندانیان به جای گوشت مرغ سویا داده میشود.

همین منبع میگوید با توجه به تعداد زیاد زندانی که بنا به گفته خود عوامل حکومت حدود ۳۷۰۰ نفر است، بودجه ای موجود نبوده و بودجه سابق را برای همه زندانیان مصرف میکنند به همین دلیل زندانیان یا گرسنگی میکشند و یا به این شکل مسائل خورد خوراک زندانیان مظلوم را در مینیمم حل و فصل میکنند. (محمود صادقی، گفته است: اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در ایران حدود ۳۷۰۰ نفر در مناطق مختلف کشور بازداشت شدند.)

در زندان تهران بزرگ موضوعی به اسم دارو وجود ندارد و زندانیان برای اعزام به بیمارستانهای تخصصی و یا ویزیت متخصص باید از کانال خانواده هایشان اقدام به گرفتن قرار و پرداخت کلیه هزینه های پزشکی و درمانی بکنند.

در بین زندانیان شایع شده است که این کار بدلیل ورشکستگی حاکمیت است و احتمالا در آینده نزدیک کرایه سلولهای خودمان را نیز باید بپردازیم!

تعویض رئیس زندان
در خبر دیگری  از روز پنجشنبه ۱۹ بهمن رئیس این زندان تعویض شده است و فعلا فردی به نام هدایت فرزادی ریاست این زندان را برعهده گرفته است پیش از این ولیپور رئیس زندان تهران بزرگ بود.

هدایت فرزادی به تازگی ارتقا درجه پیدا کرده است و از ریاست زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به ریاست زندان تهران بزرگ رسیده است.

این زندانبان روز پنجشنبه در حالکیه با تعداد دیگری از شکنجه گران همراهی میشد از چند بند بازدید کرده و زندان را تحویل گرفته است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy