سوزاندن بنر خامنه ای، آتش زدن به عمود خیمه نظام، و شعارنویسی زدن پایه نظام است

274

سوزاندن بنر خامنه ای، پدیده ای نو و حاصل خشمی عیان در ایران است. خشم جمعیتی که سر آشتی با دیکتاتور ندارد و تلاش میکند، خواسته ها یا آرمان های خود را با این شکل مطرح کند.

پس از قیام سراسری دیماه ۹۶ و ادامه دار شدن آن تا به امروز پدیده شعار نویسی و اعلام اعتراض به اشکال مختلف بروز میکند. پدیده ای که به نظر جمهوری اسلامی بسیار مورد نکوهش قرار دارد، اما مورد اقبال عمومی است.

این پدیده به حدی مورد خشم حکومت است که مزدورانش دستور اکید دارند که در لحظه آنها را امحا کرده و از بین ببرند!

اما تعدد این اقدام انقلابی  بر دیوار شهرهای میهن به حدی است که دیوارهای پاک شده از شعار اصل شعارهای نوشته شده را در ذهن تداعی میکند و به قدری شایع است که دیگر حکومت توانی برای مقابله با آن ندارد.

و هر روز نو آوری در این رابطه انجام میشود، از ایجاد کمپین ها تا سوزاندن بنرهای بزرگ در اماکن پر رفت و آمد و تا پاره کردن سراسری همه بنرهای یک خیابان مانند آنچه که در ولیعصر تهران روی داد.

ممکن است این پدیده در بعضی جوامع یک روش مبارزه بدون خشونت تلقی بشود اما در ایران این کار جرمی است که بی شک به اعدام نفر منجر میشود! زیرا شعارنویسها اصلا به کم بسنده نمیکنند و به طور مشخص اصل نظام و خود خامنه ای رکن اصلی و عمود خیمه نظام ولایت را نشانه میگیرند.

بطوریکه شعارنویسهای ایرانی مرگ بر روحانی و این آخوند و آن آخوند نمی نویسند بلکه با اشراف بالا اصل نظام را نشانه گرفته و به اصل میزنند و به سوزاندن بنر خامنه ای قانع میشوند.

نوشتن شعار بر روی اسکناس عالیترین نوع این حرکت اجتماعی و سیاسی است که هیچ کنترلی نمیتوانند روی آن اجرا کنند! و نوشتن شعار در اماکن پر رفت و آمد و عمومی و..

پاره شدن بنر خامنه ای دیماه۹۶

اینکه حکومت از این کار عصبانی میشود و در تلاش است که بهر نحو جلوی آن را بگیرید به دلیل ریختن هیبت خامنه ای است برای اینکه بتوانند باز هم قدرت نمایی کنند و وقتی هیبت بریزد و کسی مانند این بانوی هموطن چشم در چشم هیولا بگوید لعنت بر اعتقاداتتان  مانند این بسیجی زنجیر پاره میکنند:

شعار نویس شجاع نجف آباد تهدید میکند پاک کنی بازم مینویسم

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy