اعتصاب طلافروشان یزد برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت

46
اعتصاب طلافروشان یزد برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت
اعتصاب طلافروشان یزد برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت

اعتصاب طلافروشان یزد برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت امروز پنجشنبه ۲۱ دیماه ۹۶ چهارمین روز اعتصاب بازار طلافروشان یزد ادامه پیدا کرد.

این اعتصاب که از دوشنبه هجدهم دیماه آغاز شده است در اعتراض به زورگیری مالیاتی میباشد.

مغازه داران طلافروش میگویند: از عهده مالیاتهای بی رویه برنمی آیند و کسب و کار نداشته باشند بهتر از این است که روزانه پول زور بدهند.

روز هجدهم دیماه بازارهای طلافروشان در کلان شهرهای مشهد و یزد و ارومیه و تهران و تبریز اعتصاب کرده بودند که یزد از آن روز به بعد اعتصاب خود را تعطیل نکرده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy