نمایندگان آمریکا قطعنامه قوی در حمایت از قیام ایران به تصویب رساندند

82
نمایندگان آمریکا قطعنامه قوی در حمایت از قیام ایران به تصویب رساندند
نمایندگان آمریکا قطعنامه قوی در حمایت از قیام ایران به تصویب رساندند

نمایندگان آمریکا قطعنامه قوی در حمایت از قیام ایران به تصویب رساندند مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ «حمایت از حق مردم ایران برای آزادی بیان ومحکومیت ایران به خاطر سرکوبی اعتراضات مشروع را» با ۴۱۵ رای مثبت درمقابل تنها ۲ رای منفی تصویب کرد.

رای‌گیری پیرامون قطعنامه‌ی حمایت از تظاهرات‌کنندگان ایران و محکومیت اقدامات سرکوبگرانه‌ی ایران در مجلس نمایندگان آمریکا انجام شد. در این جلسه که درباره‌ی قطعنامه‌‌ی حمایت از تظاهرات‌کنندگان ایرانی و محکومیت سرکوب توسط ایران برگزار شده بود، آقای  اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت:

رژیم ایران، کشور ایران را از مردمش دزدیده است. قطعنامه‌ی ما ضمن حمایت از مردم، از همه کشورهای دموکرات می‌خواهد که از این مردم حمایت کنند. این بر ما واجب است از مردمی که زندگی‌شان را به خطر انداخته‌اند و با رژیم ایران مبارزه می‌کنند، حمایت کنیم.

با تصویب قطعنامه حمایت از مردم ایران نشان می‌دهیم ایالات متحده در کنار مردم ایران است.

وی اضافه کرد: مردم ایران تاریخی درخشان دارند، کوروش کبیرشان اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر را نوشت اما رژیم جمهوری اسلامی کارنامه سیاهی دارد.

این قطعنامه توسط اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انگل عضو ارشد دموکراتها در این کنگره تهیه شده بود.

ایلیانا رزلهتینن عضو برجسته مجلس نمایندگان آمریکا گفت:‌

جهان شاهد بوده که مردم ایران به‌طور انبوه به خیابانها آمدند تا علیه این رژیم افراطی در تهران اعتراض کنند. آنها روشن ساختند که سیاستهای این رژیم هیچ مشکلی را حل نکرده الا این‌که آسیب وارد ساخته است. ما تظاهرات با مقیاس بزرگ را قبلاً هم در ایران دیده‌ایم.

بخصوص در ۲۰۰۹ اینگونه تظاهرات را دیده بودیم اما این بار برخلاف ۲۰۰۹ آمریکا از انجام کار درست روی نگردانده است.

دولت آمریکا آشکارا از مردم ایران حمایت کرده است و به این رژیم هشدار داده است که ما مراقب هستیم به اعتراضات چه واکنشی نشان می‌دهد. نارضایتی عمومی در ایران پرواضح است و این اعتراضات شکافها در این رژیم را آشکار کرده است.

مجلس نمایندگان آمریکا دقایقی پیش قطعنامه شماره ۶۷۶در مورد قیام ایران را با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد.

این قطعنامه که با ۴۱۵رأی مثبت و تنها ۲رأی منفی تصویب شده است، از حق مردم ایران برای آزاد بیان حمایت کرده و سرکوب اعتراضات مشروع را محکوم می‌کند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy