جمهوری اسلامی ایران برای کشتن و دستگیری فرزندان مردم از آنها پول میگیرند

244
جمهوری اسلامی ایران برای کشتن و دستگیری فرزندان مردم از آنها پول میگیرند
جمهوری اسلامی ایران برای کشتن و دستگیری فرزندان مردم از آنها پول میگیرند

جمهوری اسلامی ایران برای کشتن و دستگیری فرزندان مردم از آنها پول میگیرند.  در حالیکه برای کشتن جوانان قیام کننده رسما سند برای تیر اندازی داده شده است برای تحویل دادن اجساد کشته شدگان از خانواده های آنان پول میگیرند.

در جوق آباد خانواده های شهدا برای تحویلگیری فرزندانشان به مراکز انتظامی مراجعه کرده اند ولی به آنها گفته شده است که برای دادن اجساد شهدا ما به ازای هر شهید باید ۵۰میلیون تومان پول بدهند. این سیاست در سال۶۰ نیز برای زندانیان سیاسی اعدامی رایج شده است، در آن زمان ما به ازای هر گلوله که برای اعدام زندانی سیاسی شلیک شده بود، خانواده باید پول پرداخت میکرد تا بتواند فرزند شهیدش را تحویل بگیرد.

چون در آن روزگار میگفتند گلوله هایی که برای کشتن فرزندان شما استفاده شده باید در میدان جنگ استفاده میشد و باید پول آن پرداخت بشود.

از طرف دیگر خانواده یکی از دستگیر شدگان تظاهرات که روز شنبه هفته گذشته دستگیر شده بود به زندان اوین مراجعه کرده است که به وی گفته اند باید سند پنجاه میلیون تومانی برای آزادی فرزندش ببرد و چون او وضعیت مالی خوبی ندارد نتوانسته این سند را فراهم کند و پسر ۲۷ساله او هم اکنون در زندان به سر میبرد.

سر کیسه کردن خانواده های زندانیان از شیوه های نظام حکومتی ایران است.

همه این پولها به حسابهای قوه قضاییه ریخته میشود و برای مسول قوه قضاییه ثروت هنگفتی را بوجود آورده است بر طبق اسنادی که حمید بقایی منتشر کرده بود، قوه قضاییه از ۶۳ حساب بانکی با میزان زیادی ثروت برخوردار است.

شیوه گرفتن پول از مردم برای نقره داغ کردن آنان علاوه بر کشتن فرزندانشان از شیوه های کثیف نظام حاکم بر ایران است. چنانچه برای تک به تک اعدامیان  پول طناب دار میگیرند.

برای دیدن تمام فیلمهای قیام ایران به تلگرام  ما بپیوندید

https://t.me/Iran_news_ajancy