آخرین خبر از آمار و اسامی بعضی بازداشتی های اهواز و شهرهای اطراف

102
آخرین خبر آمار و اسامی بعضی بازداشتی های اهواز و شهرهای اطراف
آخرین خبر آمار و اسامی بعضی بازداشتی های اهواز و شهرهای اطراف

آخرین خبر از آمار و اسامی بعضی بازداشتی های اهواز و شهرهای اطراف در تظاهرات روز یازدهم دیماه که در شهر فلاحیه (شادگان) در فلکه شهرداری و فلکه چومه این شهر برگزار شد. مردم شعار میداددند که حکومت سرنگون باید گردد و عکسهای خامنه ای و بنرهای مذهبی را به آتش کشیدند بعد از آن به فرمانداری هجوم بردند. درگیری در شهر شادگان چندین ساعت طول کشید. برآورد از آمار تظاهرکنندگان ۴۰۰۰ نفر تخمین زده شده است.

در روز ۱۳ دی ماه؛ مامورین امنیتی با یورش به منازل مردم در شهر شادگان و روستاها اقدام به بازداشت مردم کردند. این بازداشتها به طور خاص پس از تظاهرات شهر فلاحیه (شادگان) صورت گرفته است در تظاهرات این شهرکه چندین ساعت طول کشید، ۴۰۰۰نفر شرکت کرده بودند. نیروهای امنیتی صدها تن از ساکنین این شهر و روستاهای تابعه مثل ساعدی؛ خروسی؛ عبودی را دستگیر و یا احضار کردند.

اکثر بازداشت شدگان به بازداشتگاه اداره اطلاعات نزدیک فرمانداری شادگان منتقل و سپس به زندان شیبان (مجتمع حرفه آموزی اهواز) منتقل شدند.

همچنین گزارشهای دیگری حاکی از دستگیری صدها تن دیگر در شهرهای اهواز؛ حمیدیه؛ آبادان؛ خفاجیه؛ ماهشهر؛ مسجدسلیمان و دزفول است.

اداره اطلاعات اهواز همچنین اقدام به احضار دهها تن از فعالین سیاسی که پیش از این سابقه دستگیری و زندان داشتند؛ کرده است. شدگان شهر شادگان:

۱-  عارف نواصری ۲۹ ساله

۲-  يوسف نواصري ۲۴ ساله

۳-  عادل نواصري ۲۶ ساله

۴-  يعقوب ال ناصر ۲۱ ساله

۵-  رمضان ال ناصر

۶-  هشام ال ناصر ۱۶ ساله

۷-  علي ال ناصر ۵۱ ساله

۸-  خلف البوغبيش ۲۷ ساله

۹-  مرتضی رامي ۲۴ ساله

۱۰-  أمير البوغبيش ۲۳ ساله

۱۱-  محسن البوغبيش ۲۹ ساله

۱۲-  صادق عساكره البالغ  ۲۷ ساله

۱۳-  سعد عساكره ۲۵ ساله

۱۴-  حسن عساكره ۲۳ ساله

۱۵-  وليد بريهي ۲۰ ساله

۱۶-  خالد البوغبيش ۳۱ ساله

۱۷-  اميد البوغبيش ۲۵ ساله

۱۸-  مرتضى البوغبيش ۲۷ ساله

۱۹-  عبدالحسين البوغبيش

۲۰-  يعقوب شيخاني۲۷ ساله

۲۱-  شايع شيخاني ۲۴ ساله

۲۲-  يوسف شيخانى ۳۱ ساله

۲۳-  محمد خياطي ۳۰ ساله

۲۴-  سامي مطرودي ۲۶ ساله

۲۵-  سيد عباس أوشال

۲۶-حامد شيخاني

۲۷-علي اكبر عساكره

۲۸-مجيد عساكره

 بازداشت شدگان شهر اهواز

۱-علی باوی(عگبی)

۲-محمود حريزاوی

۳-علی نيسی

۴-حميد نيسی

۵-علی شرفي ۱۷ ساله

۶-عماد دمنی ۱۷ ساله

۷-سجاد ديلمی

۸-هادی شموسی ۲۳ ساله

۹-محمد شموسی ۲۷ ساله

بازداشت شدگان شهر حميديه:

۱-شاعر عباس ساعدي

۲-سالم عطشانی

۳-اسماعيل عبيداوی

۴-سلمان عبيات

۵-مهندس علی غانم

بازداشت شدگان شهر خفاجيه

۱-صلاح مزرعه از اهالی منطقه ابوحميظه

۲-نبي مزرعه از اهالی منطقه ابوحميظه

۳-فلاح مزرعه از اهالی منطقه ابوحميظه

برای دیدن همه فیلمهای قیام سراسری مردم ایران به کانال ما بپیوندید

https://t.me/Iran_news_ajancy