طرح ویژه برای ماشینها و موتورهای نیروی انتظامی در تظاهرات + عکس

182
طرح ویژه برای ماشینها و موتورهای نیروی انتظامی در تظاهرات
طرح ویژه برای ماشینها و موتورهای نیروی انتظامی در تظاهرات

طرح ویژه برای ماشینها و موتورهای نیروی انتظامی در تظاهرات + عکس انقلاب که آغاز شود ذهنها هم فعال میشود، محدودیتهای موجود خلاقیتهای مهم را بارز و بارور میکند. جوانان کرمانشاه با ارسال نامه ای از یک طرح جدید برای جلوگیری از هجوم نیروهای سرکوب به سمت مردم خبر داده اند:

با سلام به آژانس ایران خبر

برای جلوگیری از تهاجم یگانهای موتوری نیروی انتظامی در هنگام تظاهرات، میشود از وسیله ساده ای که در عکس آمده استفاده کرد:

این طرح شامل ۴ عدد میخ است که از هر طرف که بیفتد یک سرش رو بالا قرار میگیرد و میتواند لاستیک نیروهای ضد شورش را پنچر کند و تعقیب آنان به سمت مردم جلوگیری کرد.

برای درست کردن این وسیله طبق عکس ۴عد میخ به ابعاد متوسط نیاز هست که باید آن را به یک اندازه از وسط خم کنید ۹۰درجه شود بعد آنها را یاجوش یا باسیم مفتول محکم ببندید که ازهم جدا نشود باید به قدری محکم باشید که وقتی لاستیک ماشین و موتوراشون روی آن میرود آنرا خم نکند بلکه آنها را پنچر کند اینکار باعث میشود که ماشینشان را رها کنند و ما اقدامات بعدی را انجام بدهیم.

برای دیدن همه فیلمهای قیام امروز تهران به کانال تلگرام ما بپیوندید.

https://t.me/Iran_news_ajancy