مردم ایران از خط قرمز نظام خیلی سریع عبور کردند

226
مردم ایران از خط قرمز نظام خیلی سریع عبور کردند
مردم ایران از خط قرمز نظام خیلی سریع عبور کردند

مردم ایران از خط قرمز نظام خیلی سریع عبور کردند چه آنهایی که در صحنه قیام بودند و چه آنهایی که قیام را کنترل میکردند و چه آنهایی که در رسانه های جمعی از این موضوع مطلع میشده و با اشتیاق دنبال میکردند به یک نکته خوب خوب مشرف شدند که مردم ایران از خط قرمز نظام خیلی سریع و روند و راحت عبور کردند.

همان خط سرخی که نظام خیلی تلاش میکرد که کسی از آن عبور نکند! نگرانی هایی که مستمرا به هم گوشزد میکردند بلاخره محقق شد و رسید آنچه که نمیخواستند!

حالا هرکدام به زبان خود به آنچه که حتی گفتنش هم شامل اشد مجازات میشد مثل نقل و نبات در خیابانها به صراحت گفته میشود سیدعلی ببخشین دیگه باید بلند شین! کسی فکرش را نمیکرد که یکباره صحنه ایران به این شکل در بیاید! هرچه هم که میگفتیم باشد تا روز ما هم برسد البته کسی فکر نمیکرد که به این سرعت روز ما برسد و رسید! این را اعترافات از روی اجبار مسولین نظام و نشریات و رسانه های آن به زبان خودشان میشود فهمید:

روزنامه بهار از جناح روحانی ۹دی ۹۶ می‌نویسد: «مردم حاضر در متن این اعتراضات اساساً از هر دو جناح سیاسی کشور عبور کرده‌اند و به این نقطه رسیده‌اند که حضور هر کدام از این‌ها در مناصب قدرت تغییر چندانی در شرایط زندگی و معیشت روزمره آنان ایجاد نخواهد کرد».

سایت  فرارو۱۰دی : «چرا اعتراضات با افراد محدود و موضوعات خاص به سرعت تبدیل به اعتراضات گسترده با موضوعات عام و کلی می‌شود؟“. پاسخ آن به این سؤال چنین است ”پاسخ این است که اعتراضات مثل زلزله است».

فارس ۹دی ۹۶ از ”شعارها سیاسی و ساختارشکنانه میگوید

تسنیم شعارهای مردم را با شعارهای آنان در سال ۸۸مقایسه میکند.

سایت دولت بهار ۹دی ۹۶ (همانهایی که در شاه عبدالعظیم بست می نشستند و مستمرا ویدیو پر میکردند) از نگرانی «یک منبع امنیتی از مرحله بعدی اغتشاش (بخوانید قیام) خبر می‌دهد».

جلایی‌پور سایت اعتماد آنلاین ۹دی ۹۶: از شعارهای ”سرنگونی طلبان“ در این قیام به هراس افتاده و چنین اقدامی را به ضرر ایران می داند.

هر یک به زبانی میگویند که زلزله بزرگ بر ارکان نظام افتاده است، کشتی نظام سوراخ شده است و مردم از خط قرمز عبور کرده اند.

به کلامی دیگر روز نوین مردم ایران بعد از این شب تیره در شرف دمیدن است.

باشد که با تلاش ما خورشید فروزان آزادی بر دیارمان بتابد و روز نوین وطن را خلق کنیم.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy