تعداد پناهجویانی که در آلمان گم می شوند قابل توجه است
تعداد پناهجویانی که در آلمان گم می شوند قابل توجه است

به رغم کاهش شمار پناه‌جویانی که وارد آلمان می‌شوند تعداد کسانی که پس از ورود “گم شده‌اند” بیشتر از قبل شده است. دست‌کم تعداد تقاضاهایی که برای جستجوی افراد گم‌شده به صلیب سرخ ارائه می‌شود بسیار چشمگیر است.

تعداد قابل توجهی از پناه‌جویان دریای مدیترانه را با مشقت و خطر‌های زیاد پشت سر می‌گذارند تا خود را به اروپا برسانند. از شماری از این پناه‌جویان که ظاهرا به اروپا رسیده‌اند خبری در دست نیست.

هر سال بستگان هزاران پناه‌جوی خردسال برای یافتن فرزندانشان دست به دامن نهادهای امدادی از جمله صلیب سرخ می‌شوند و این سازمان نگران است که سرنوشت بسیاری از “گم‌شدگان” همچنان ناروشن باقی بماند.

به گزارش صلیب سرخ آلمان از ابتدای سال جاری میلادی تا میانه ماه دسامبر بیش از ۲۷۰۰ تقاضا برای جستجوی مهاجران و پناه‌جویان “مفقودالاثر” به این سازمان ارائه شده است.

نشریه “دی ولت” برآورد می‌کند تعداد تقاضاهای جستجوی پناه‌جویان گمشده تا پایان امسال بیش از دو برابر تقاضاها در سال ۲۰۱۴ باشد. صلیب سرخ سال گذشته ۲۸۰۰ تقاضای جستجو ثبت کرده بود.

در ابهام ماندن سرنوشت برخی گم‌شدگان

گردا هازل‌فلد، رئیس صلیب سرخ آلمان می‌گوید از آنجا که تشخیص هویت کسانی که در مسیر رسیدن به اروپا جان خود را از دست می‌دهند همیشه ممکن نیست، سرنوشت بسیاری از “گم‌شدگان” در ابهام باقی خواهد ماند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy