زلزله کرمانشاه را به قدرت ۴.۴ ریشتر لرزاند

141
زلزله کرمانشاه را به قدرت ۴.۴ ریشتر لرزاند
زلزله کرمانشاه را به قدرت ۴.۴ ریشتر لرزاند

زلزله کرمانشاه را به قدرت ۴.۴ ریشتر لرزاند زلزله۴.۴ ریشتری دقایقی پیش حوالی تازه آباد در استان کرمانشاه را لرزاند

محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی تازه آباد

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۲:۴۱:۳۱

طول جغرافیایی: ۴۶٫۱۷، عرض جغرافیایی: ۳۴٫۸۴، عمق زمین‌لرزه: ۶ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۱ کیلومتری تازه آباد (كرمانشاه)، ۱۸ کیلومتری باينگان (كرمانشاه)، ۲۸ کیلومتری شاهو (كرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:

۹۱ کیلومتری سنندج، ۱۰۰ کیلومتری كرمانشاه

زلزله ۳.۱ ریشتری  پیش حوالی اشتهارد، استان البرز را لرزاند

زلزله ۳.۷ ریشتری دقایقی پیش حوالی لار (فارس) را لرزاند

محل وقوع: استان فارس – حوالی لار

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۰۱:۵۰:۱۱

طول جغرافیایی: ۵۴٫۳۷، عرض جغرافیایی: ۲۷٫۸۵، عمق زمین‌لرزه: ۲ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۲۰ کیلومتری لار (فارس)، ۳۰ کیلومتری گراش (فارس)، ۳۶ کیلومتری مزايجان (فارس)

نزدیکترین مراکز استان:، ۲۰۲ کیلومتری بندرعباس، ۲۶۶ کیلومتری شيراز

زلزله ای دیگر  در منطقه استان البرز
زلزله به بزرگی۳٫۲ اشتهارد البرز را لرزاند

موقعیت ۳۵٫۸۹ شمالی و ۵۰۳۲ شرقی

عمق ۸کیلومتر

فاصله ها ۱۹کیلومتری اشتهارد البرز

۳۵کیلومتری آبیک قزوین

۲۶کیلومتیر تنگمان البرز

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy