بیمارستان اورژانس اصفهان تا ساعت ۹صبح پزشک ندارد+ فیلم

26

بیمارستان اورژانس اصفهان تا ساعت ۹صبح پزشک ندارد. نبود پزشک در بخش بیمارستان اورژانس امام حسین باعث دردسر برای مراجعه کنندگان و بیماران است.

به خانواده هایی که کودکان بیمار و تبدار خود را به صورت اورژانس به این بیمارستان منتقل کرده بودند گفته می شد که تا ساعت۹ صبر کنند.

این در حالی بود که عقربه های ساعت، ۷ صبح را نشان میداد و بیمار اورژانس در همان وضعیت باید مدت دو ساعت سر پا می ماند. حال تصور کنید بیمارستانهای عادی با بیماران و مراجعه کنندگان چه می‌کنند.

اما جالب این که اگر چه در بیمارستان اورژانس اصفهان پزشکی حضور ندارد؛ اما تا بخواهید عوامل اطلاعاتی، لباس شخصی و جاسوس حضور دارند و از اول صبح به بیمارستان می آیند تا مردم را زیر نظر بگیرند. انتهای فیلم را نگاه کنید یکی از جاسوسهای حکومت رونمایی میشود.

تلگرام ما
https://t.me/Iran_news_ajancy