خودکشی دو نفر در گرانترین ساختمانهای ایران

269
خودکشی دو نفر در گرانترین ساختمانهای ایران
خودکشی دو نفر در گرانترین ساختمانهای ایران

خودکشی دو نفر در گرانترین ساختمانهای ایران جوانی ۲۹ ساله اهل تهران روز گذشته ساعت ۱۰ وارد هتل شده و یک اتاق را از متصدی هتل اجاره میکند. موعد تحویل این اتاق ساعت ۱۴۳۰ امروز۲۶آذر۹۶ بوده است که هرچه منتظر میشوند از مسافر خبری نمیشود. تماسهای متعدد با اتاق مسولین هتل المپیاد را به اتاق راهی میکند که با درب بسته مواجه میشوند.

پس از ورود اضطراری به اتاق مذکور متوجه میشوند که این جوان ۲۹ساله روی تخت افتاده و در کنار وی قرص برنج یافت شده است.

شواهد حاکی است که وی خودکشی کرده است.

اما اینکه این جوان چرا برای خودکشی به گرانترین هتل تهران میرود معما است.

هتل المپیاد تهران یک هتل چهار ستاره گرانقیمت واقع در اتوبان تهران، کرج، ورودی غربی، مجموعه ورزشی آزادی میباشد.

روز شنبه۲۴آذر هم یک کارمند برج میلاد هنگامی که برای نظافت شیشه های یکی از اتاقها وارد آنجا شد خود را حلق آویز کرد. این مرد۶۰ ساله گویا یکی از نگهبانان طبقه همکف برج میلاد بوده است.

مسولین امر انگیزه خودکشی این مرد۶۰ساله را نیز همچون انگیزه خودکشی جوان ۲۹ساله، مشکلات مالی عنوان کرده اند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy