خود كشي یک دختر 16 ساله با اسلحه پدرش
خود كشي یک دختر 16 ساله با اسلحه پدرش

یک دختر ۱۶ ساله با استفاده از اسلحه پدرش در یک مغازه خودکشی کرد. گفته می شود این حادثه در ارومیه رخ داده و این دختر وقتی نزد خواستگارش رفته بود اقدام به خودکشی کرده است. التبه تا زمان انتشار خبر هیچ مقام پلیسی و قضایی این موضوع را تایید نکرده اند.