مردم روستای ریجاب

مردم روستای ریجاب در کرمانشاه در سرمای صفر درجه بدون چادر شب را به سر میکنند!

اما ظاهرا کمک به مردم میانمار، عراق، سوریه، یمن برای مسولان و برای رهبر معظم اولویت بیشتری دارد!

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy