زلزله ۶٫۱ریشتری هجدک کرمان را لرزاند پس لرزه ها ادامه دارد + فیلم

80

زلزله ای به قدرت ۶٫۱ریشتر صبح امروز هجدک کرمان را لرزند پس از آن بیش از ۴۰بار این شهر دچار پس لرزه های باقدرت کمتر در این محدوده شده است.

مردم هم اکنون به دنبال تهیه سوخت هستند. شهر حالت اضطراری به خود گرفته است. طبق برآورد اولیه تا کنون حدود ۵۰ساختمان آسیب دیده اند آمار مصدومین هنوز از طرف ارگانهای دست اندرکار داده نشده است ولی اعلام شده تعدای سکته کرده از ترس در روستاها مشاهده شده است. تاکنون آمار۵۰مصدوم نیز گزارش شده است حکومت از رفتن مردم برای کمک رسانی جلوگیری میکند.