نیروی انتظامی خبرنگاران را از جلسه ستاد بحران سرپل ذهاب بیرون کرد + فیلم

40

در پی برگزاری جلسه ستاد بحران سرپل ذهاب تعدادی از خبرنگاران برای تهیه گزارش از روند پیشروی این موضوع قصد حضور در جلسه را داشتند که با ممانعت مسولین مربوطه مواجه شدندو ممانعت از حضور خبرنگاران با وارد شدن نیروی انتظامی همراه بود.

در این جلسه که روز دوشنبه۶آذرمااه۹۶ تشکیل شد، نیروی انتظامی اقدام به بیرون کردن خبرنگاران از جلسه بحران سرپل‌ذهاب نمود، به گفته برخی از منابع پیشگیری از حضور خبرنگاران به دلیل مشخص عدم پیگیریهای عامدانه مشکلات مردم مصیبت دیده می باشد.