تعرض هلال احمر به حقوق افراد ستمدیده زلزله زده

40

هلال احمر اخیرا از مردم اثر انگشت گرفته که مقادیری چادر موکت و مواد غذایی و والر به آنان تحویل داده است در صورتی که کسی این اقلام را تحویل نگرفته است. و معلوم نیست که اقلام مورد احتیاج مردم زلزله زده را به کجا برده اند که از آنها اثر انگشت گرفته شده است از طرف دیگر در خبرها آمده است که نوبخت در ستاد بحران سرپل‌ذهاب گفته است : زلزله‌زدگانی که کانکس بگیرند، کمک بلاعوض نخواهند گرفت و کمک بلاعوض دولت در صورتی پرداخت خواهد شد که زلزله‌ زده‌ها کانکس نگیرند.  چون کمک بلاعوض برای اسکان موقت است.

اگر امروز به این تهاجم و تعرض دولتی به آسیب دیدگان واکنش مناسب داده نشود بی شک وضعیت مردم مصیبت دیده بدتر خواهد شد جامعه مدنی پویا جامعه ای است که مطالبه گری کند و بجای سلفی گرفتن با بیچارگی و درماندگی مردم مصیبت زده نقش دولت را یادآوری و پیگیری نماید. در این صورت شاید بتوان اندکی در مقابل سیاست های ضد اجتماعی و ارتجاعی دولت ایستاد