۶مدیر اختلاسگر شهرداری خرم آباد دستگیر شدند

45

اردشیر دریکوند رئیس شورای شهر خرم‌آباد درباره پرونده ۶متهم اختلاس شهرداری گفت: ۶نفر از کارکنان شهرداری خرم‌آباد به دلیل اختلاس دستگیر شدند که احتمال افزایش متهمان وجود دارد.

اردشیر دریکوند گفت این ۶نفر حدود یک ماه است که توسط مراجع امنیتی دستگیرشده‌اند، اما ممکن است افراد بیشتری در این موضوع دخیل باشند و این موضوع توسط دستگاه امنیتی و قضایی در حال رسیدگی است.

رئیس شورای شهر خرم‌آباد ادامه داد: هرکسی که هر جرمی را مرتکب شود و یا اینکه به بیت‌المال خیانت کرده باشد باید با برخورد شدید قانونی مجازات شود وی تصریح کرد: ممکن است افرادی که دستگیرشده‌اند تبرئه شوند و یا اینکه افراد بیشتری نیز که در این موضوع دخالت داشته‌اند به تعداد دستگیرشدگان اضافه شوند و تا زمانی که دستگاه قضایی و امنیتی نتیجه قطعی این پرونده را اعلام نکنند از ذکر نام شخص یا اشخاصی که هنوز توسط دستگاه قضایی مجرم شناخته‌نشده‌اند معذوریم.

رئیس شورای شهر خرم‌آباد با بیان اینکه وارث یک شهر غارت‌شده هستیم، اضافه کرد: علت وقوع چنین مشکلاتی ممکن است به برنامه‌ریزی نادرست، حیف‌ومیل و عدم امانت‌داری توسط برخی مدیران باز‌گردد.