نان مردم از فردا ۱۵درصد گران میشود

47

 طرح افزایش ۱۵درصدی قیمت نان از روز چهارشنبه اول آذر اجرایی می‌شود. محسن بهرامی، دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: ‘افزایش قیمت نان از اول آذرماه اجرایی می‌شود نرخ مصوب نان سنگک ۸۲۰تومان است اما با افزوده شدن خشخاش کمتر از ۱۵۰۰تومان خریداری نمی‌شود.

همچنین قیمت نان بربری با وجود آن که ۵۵۰تومان است در شهری مانند تهران کمتر از ۱۰۰۰تومان به فروش نمی‌رسد.’.