ماکرون: ایران موضع متعادل ما را بد فهمیده

58

امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه روز جمعه ۲۶آبان گفت ایران موضع ”متعادل“ فرانسه در منطقه را اشتباه فهمیده است. تهران باید در منطقه کمتر مهاجم باشد وی خواستار توقف برنامه موشک بالستیک  ایران شد.

این در حالی آقای ماکرون رادیکال تر از سایر همتایان خود مواضع فرانسه برای حکومت را توضیح میدهد که، جمهوری اسلامی با بستن قراردادهای اقتصادی فوق العاده و با دادن امتیازات فراوان قصد داشت فرانسه را به سمت خود بکشد و دارایی های زیادی از کشورمان را در این رابطه به باد داد.