ایران باید درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشد

47

روز شنبه ۲۰آبان ماه بهمن عبداللهی عضو شورای پول و اعتبار  ایران  خبر از عدم همکاری بانکهای بزرگ دنیا  داد و گفت شرایط ارتباط بانکهای ایران با بانکهای تراز اول دنیا فراهم نیست. وی ادامه داد پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای تحقق روابط اقتصادی و بانکی ایران پس از توافق هسته‌یی محقق نشده است و یکی از دلایل این عدم همکاری را عدم شفافیت صورت‌حساب‌های مالی بانکهای ایرانی دانست.

وی در زمینه محدودیتهای بانکی ایران اضافه کرد: «درعین‌حال، تعدادی از بانکها با نظام بانکی ایران کار می‌کنند ولی حوزه عملکرد آنها مشخص و محدود است و فعالیت این بانکها امکان جوابگویی به نیازهای کشور در تعاملات بین‌المللی را ندارد و حتماً لازم است ارتباط با بانکهای بزرگ بین‌المللی شکل بگیرد.»

کارگروه ویژه اقدام مالی که نهاد بین‌المللی مسئول در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی است، در آخرین نشست خود که از اول تا سوم نوامبر ۲۰۱۷ در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین برگزار شد، به ایران تا ۳۱ژانویه ۲۰۱۸مهلت داد که تمامی اقدامات مورد نظر این نهاد را انجام دهد. هم‌چنین کارگروه ویژه اقدام مالی در گزارش خود به پایان مهلت ایران در ۳۱ژانویه ۲۰۱۸ اشاره کرد و از ایران خواست اقدامات و اصلاحات لازم در زمینه کاستی‌های موجود در بخش مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار خود قرار دهد.