تلاش برای جهان عاری از کیسه‌های پلاستیکی

32

آیا شما از جمله کسانی هستید که به مصرف کیسه‌های پلاستیکی عادت دارند یا از آن‌ها که خود را مقید به استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای می‌بینند؟ کاربران اینترنت مشغول بحث درباره عواقب استفاده بی‌رویه از کیسه‌های پلاستیکی‌اند.

روزی برای نه گفتن به کیسه‌های پلاستیکی. روزی برای یادآوری همه معایب پلاستیک برای محیط زیست و آینده بشر روی کره‌ی خاکی. شماری از کاربران ایران با نام بردن از ۲۱ تیر ماه به عنوان روز ملی یا روز جهانی “بدون کیسه‌های پلاستیکی” مشغول تشویق همدیگر برای کاهش استفاده از پلاستیک هستند.

اگرچه روز جهانی عاری از کیسه پلاستیکی روز ۳ ژوئیه (۱۲ تیر) بود، با این‌همه بحث در این باره شاید محدود به روزی خاص نباشد. حتی در فضای بین‌المللی کسانی هستند که به طور کلی ماه ژوئیه را به صحبت درباره این امر اختصاص می‌دهند و امسال هم با هشتگ #PlasticFreeJuly درباره این موضوع در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند.