اگر بتوانید پاندا را در این عکس پیدا کنید یعنی تمرکز بالایی دارید

51
تست تمرکز
تست تمرکز

 اگر بتوانید در میان انبوه قرص های سیاه و سفید تصویر یک پاندا را تشخیص بدهید یعنی اینکه تمرکز بالایی دارید و از دقت نظر خوبی برخوردار هستید. البته با توجه به کثرت تصاویر سیاه و سفید در این تصویر پیدا کردن پاندا کار دشواری است.

برای دستیابی به اخبار بدون سانسور به کانال ما مراجعه کنید

https://telegram.me/Iran_news_ajancy